De Genealogische Vereniging Klapwijk

Over ons

Het doel van de Genealogische Vereniging Klapwijk (GVK) is het verzamelen, vastleggen en doorgeven van informatie over en naar de geschiedenis van het geslacht Klapwijk.

Informatieoverdracht

GENEALOGIE

Overzicht: bij iedere familienaam staat een overzicht, van alle nakomelingen van de oudst bekende voorvader tot heden, met geboortedatum / doopdatum en, als de genealogie onderverdeeld is in takken, de vermelding van de tak.

Genealogieën: vermelden eveneens de nakomelingen van de oudst bekende voorvader, maar nu met uitgebreide gegevens, verwijzingen, bronvermel-dingen, kopieën van akten, foto’s, enz. Echter, teneinde privacy-problemen te voorkomen, beperkt de genealogie zich soms tot de gegevens van de oudst bekende voorvader tot ongeveer eind 19e-eeuw en zijn de verdere gegevens alleen toegankelijk onder bepaalde voorwaarden (deze voorwaarden staan bij iedere familienaam aangegeven). Anderen kiezen ervoor alle genealogische gegevens tot en met heden te vermelden, echter ontdaan van vertrouwelijke zaken, adressen, telefoonnummers e.d.

Diversen: heraldische gegevens, kwartierstaten, geneagrammen, schema’s, links enz. Kortom alles dat van belang kan zijn voor de genealoog.

Sponsoring en donaties

Zoals elke vereniging kan ook de Genealogische Vereniging Klapwijk niet zonder extra financiële steun. Zonder deze steun van sponsoren en donateurs, in welke vorm dan ook, kan een vereniging niet volop draaien.

U kunt uw bijdrage leveren via sponsoring en/of een extra donatie. De naam van een sponsor wordt op onze website en in ons familieblad “Drudenvoet” vermeld.

Hogere jaarlijkse lidmaatschap bijdragen of sponsoring ter ondersteuning van de Vereniging staat open voor iedereen met interesse naar de historie van het geslacht Klapwijk.

Klapwijk in het nieuws

Truus Klapwijk

Klapwijk in historische kranten en tijdschriften

2de-artikel-Klapwijk-in-kranten-met-illustratiesDownload Deze aflevering gaat over Truus Klapwijk (21.041 Geertruida, geboren op 2 januari 1904 en overleden op 3 mei 1991).... read more

Oud bestuurslid Huib Klapwijk overleden

Het bestuur van de Genealogische Vereniging Klapwijk heeft het droevige bericht ontvangen dat oud-bestuurslid Huib Klapwijk is overleden. Wij... read more

Oproep aan onze leden

Heeft u nog niet gereageerd op het artikel in de Drudenvoet van afgelopen december over de toekomst van onze... read more

Kerstgroet vanuit het bestuur

Familiedag op 3 oktober 2020 gaat NIET door!

Helaas moeten wij mededelen dat de geplande familiedag van zaterdag 3 oktober a.s. dit jaar vanwege de corona-perikelen NIET... read more

Familiedag op zaterdag 3 oktober 2020 GAAT NIET DOOR!!!

Afhankelijk van alle coronaperikelen zullen wij op zaterdag 3 oktober 2020 wederom ons jaarlijkse Familiedag houden. Dit jaar in... read more

Overlijdensbericht

Het bestuur bereikte het verdrietige bericht dat Lenie Klapwijk - den Boer is overleden. read more

Zwemster Truus Klapwijk

Deze foto is gemaakt in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion. Ik was daar tijdens de Worldcup wedstrijden. Aan... read more

Voor in de agenda

Ook dit jaar zal de familiedag van de Genealogische Vereniging Klapwijk NIET doorgaan!

FAMILIEDAG GVK 2021 GAAT HELAAS NIET DOOR!

Aanmelden

Voor opgave tot het lidmaatschap verzoeken wij u gebruik te maken van het genoemde aanmeldingsformulier.

Wachtwoord aanvragen

Het complete bestand van alle generaties tot op heden staat uitsluitend ter beschikking aan degenen die lid zijn van onze vereniging en over een wachtwoord beschikken. De redenen hiervoor zijn de volgende:

  1. De gegevens zijn bijeengebracht door de verenigingsleden. Dit is een zeer tijdrovend en kostbaar karweitje. Het is niet de bedoeling dat niet-leden zonder meer gebruik maken van deze gegevens.
  2. Deze genealogie omvat alle gegevens die ons bekend zijn, echter – conform de wet op de persoonsbescherming – worden geen gegevens vermeld die een inbreuk op de privacy kunnen zijn. Deze gegevens staan wel vermeld in het besloten deel “Uitsluitend voor personen met toegangscode”.
  3. Verenigingsleden kunnen een wachtwoord aanvragen bij het e-mail adres willemklapwijk@gmail.com onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat zij deze gegevens uitsluitend voor hun eigen inzicht in hun geslacht zullen gebruiken en nimmer aan derden ter beschikking zullen stellen.