De Genealogie Klapwijk

Over ons

Het doel van Genealogie Klapwijk is het verzamelen, vastleggen en doorgeven van informatie over en naar de geschiedenis van het geslacht Klapwijk.

Informatieoverdracht

GENEALOGIE

Overzicht: bij iedere familienaam staat een overzicht, van alle nakomelingen van de oudst bekende voorvader tot heden, met geboortedatum / doopdatum en, als de genealogie onderverdeeld is in takken, de vermelding van de tak.

Genealogieën: vermelden eveneens de nakomelingen van de oudst bekende voorvader, maar nu met uitgebreide gegevens, verwijzingen, bronvermel-dingen, kopieën van akten, foto’s, enz. Echter, teneinde privacy-problemen te voorkomen, beperkt de genealogie zich soms tot de gegevens van de oudst bekende voorvader tot ongeveer eind 19e-eeuw en zijn de verdere gegevens alleen toegankelijk onder bepaalde voorwaarden (deze voorwaarden staan bij iedere familienaam aangegeven). Anderen kiezen ervoor alle genealogische gegevens tot en met heden te vermelden, echter ontdaan van vertrouwelijke zaken, adressen, telefoonnummers e.d.

Diversen: heraldische gegevens, kwartierstaten, geneagrammen, schema’s, links enz. Kortom alles dat van belang kan zijn voor de genealoog.

Sponsoring en donaties

De Genealogie Klapwijk kan niet zonder extra financiële steun. Zonder deze steun van sponsoren en donateurs, in welke vorm dan ook, kunnen wij niet volop draaien.

U kunt uw bijdrage leveren via sponsoring en/of een extra donatie. De naam van een sponsor wordt op onze website vermeld.

Een financiële bijdrage leveren staat open voor iedereen met interesse naar de historie van het geslacht Klapwijk.

Klapwijk in het nieuws

Oud voorzitter Ab van der Noll overleden

Recent ontvingen wij het droevige bericht dat onze oud voorzitter Ab van der Noll is overleden. Wij wensen alle dierbaren... read more

Impressie BBQ Rockanje

Op 10 september vond er in Rockanje een gezellige BBQ plaats. read more

Bijeenkomst in Rockanje

Ha Klapwijken, De laatste keer dat we elkaar zagen was op 22 februari in Rotterdam. We hebben op die middag afgesproken... read more

Truus Klapwijk

Klapwijk in historische kranten en tijdschriften

2de-artikel-Klapwijk-in-kranten-met-illustratiesDownload Deze aflevering gaat over Truus Klapwijk (21.041 Geertruida, geboren op 2 januari 1904 en overleden op 3 mei 1991). Zij... read more

Oud bestuurslid Huib Klapwijk overleden

Het bestuur van de Genealogische Vereniging Klapwijk heeft het droevige bericht ontvangen dat oud-bestuurslid Huib Klapwijk is overleden. Wij wensen... read more

Oproep aan onze leden

Heeft u nog niet gereageerd op het artikel in de Drudenvoet van afgelopen december over de toekomst van onze Genealogische... read more

Kerstgroet vanuit het bestuur

Familiedag op 3 oktober 2020 gaat NIET door!

Helaas moeten wij mededelen dat de geplande familiedag van zaterdag 3 oktober a.s. dit jaar vanwege de corona-perikelen NIET door... read more

Voor in de agenda

Op dit moment staan er geen activiteiten gepland.

Meer over Klapwijk weten?

Wachtwoord aanvragen

Het complete bestand van alle generaties tot op heden stond uitsluitend ter beschikking aan degenen die lid waren van de Genealogische Vereniging Klapwijk en over een wachtwoord beschikken. De redenen hiervoor waren de volgende:

  1. De gegevens zijn bijeengebracht door de verenigingsleden. Dit is een zeer tijdrovend en kostbaar karweitje. Het is niet de bedoeling dat niet-leden zonder meer gebruik maken van deze gegevens.
  2. Deze genealogie omvat alle gegevens die ons bekend zijn, echter – conform de wet op de persoonsbescherming – worden geen gegevens vermeld die een inbreuk op de privacy kunnen zijn. Deze gegevens staan wel vermeld in het besloten deel “Uitsluitend voor personen met toegangscode”.
  3. Verenigingsleden kunnen een wachtwoord aanvragen bij het e-mail adres willemklapwijk@gmail.com onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat zij deze gegevens uitsluitend voor hun eigen inzicht in hun geslacht zullen gebruiken en nimmer aan derden ter beschikking zullen stellen.
  4. Bent u echter geïnteresseerd in de historie van de familie Klapwijk? Neem dan contact op met Willem Klapwijk (zie mailadres hierboven). Hij kan u verder helpen!